Producten voor transport

Brengt uw wagenpark verder.
En uw prestaties ook.

Plaats maken voor de volgende generatie

In de stagepool voor Research and Development van de Bandenafdeling van Continental leren pas afgestudeerden het klappen van de zweep. Maar de rest hangt van hen af, overeenkomstig de bedrijfswaarden 'Trust' en 'Freedom To Act'.

Toen Vig in Hannover aankwam, sprak hij geen woord Duits. Hij werd in India geboren en vroeg een stageplaats aan bij Continental in de V.S. Op het aanvraagformulier stond "vloeiend Engels volstaat". Nu is Vig (Vigneshwar Kalyanasundaram) een van de succesvolle afgestudeerden van de 'Explore R&D' stagepool, die twee keer per jaar door Research and Development van de Bandenafdeling wordt georganiseerd. Een twaalftal afgestudeerden – ingenieurs en natuurwetenschappers – nemen deel aan elke ronde, van studenten die pas hun bachelor hebben afgerond tot gedoctoreerde wetenschappers. Tijdens de eerste zes maanden moeten ze technische taken uitvoeren, contacten leggen, hun netwerk uitbreiden en basiskennis opdoen over banden. Wat dit zo speciaal maakt, is dat jonge talenten het programma zelf organiseren vanaf dag één.

"Er is een enorme creatieve vrijheid", zegt Vig.

"En het is aan de stagiairs om er het beste van te maken."

Vivien Schulze van de afdeling HR, die het programma opvolgt als coach, legt de voordelen hiervan uit: "Medewerkers van onderzoek en ontwikkeling bij Continental werken meestal aan projecten: dat gaat van het vastleggen van doelstellingen, over het bereiken van tussentijdse mijlpalen tot de uiteindelijke goedkeuring." De nieuwe talenten moeten van bij het begin vertrouwd raken met Continentals systeem voor projectmanagement en de werkmethode in het ontwikkelingscentrum. Maar dat houdt veel meer in dan de technologie en methodologie onder de knie krijgen: alles draait om teamwerk. En dat werkt alleen als er respect is voor het individu en vrijheid voor iedere persoon om zijn/haar eigen beslissingen te nemen. Daarom zijn 'Trust' en 'Freedom To Act' twee van Continentals kernwaarden.

Onafhankelijk, maar niet alleen

Als we Carla Quarantelli vragen naar haar tijd als stagiair, denkt ze daar met veel plezier aan terug. "We konden aan echte projecten werken en ze verwachtten tastbare resultaten, wat echt onze verbeelding prikkelde." We werkten onafhankelijk, maar we voelden ons niet verwaarloosd of in de steek gelaten. Stagiairs vormen een projectgroep die rechtstreeks aan het hoofd van Research & Development rapporteert. De enige specificaties zijn doel, timing en hulpmiddelen. Hoe de stagiairs dit doel bereiken is hun zaak. "Een groep had bijzonder veel aandacht voor milieuoverwegingen, van hun papierverbruik tot zonnepanelen op het dak", zegt HR-vertegenwoordiger Vivien Schulze.

Een team leiden en motiveren zonder hiërarchische meerderen; het is zeker geen eenvoudige taak voor jonge mensen die recht uit de universiteit komen. Maar dat is exact wat hun dagelijkse werkleven zal kenmerken wanneer ze over zes maanden de juiste job in de wacht slepen.

Een zwak voor multiculturaliteit

Iets wat teamwerk kleurrijker maakt, maar ook uitdagender: in de afdeling Research & Development van Continentals Bandenafdeling werken mensen uit 56 verschillende landen.  Het is een mengelmoes van verschillende culturen en er is een zekere hoeveelheid tact nodig om succesvol met die verschillen om te gaan. "Ik hou van de internationale sfeer", zegt de Italiaanse Carla Quarantelli. "We kunnen zo veel van elkaar leren. Dat werkt erg inspirerend!" Het aandeel van de vrouwelijke stagiairs bedraagt ongeveer 40 %. Iedereen spreekt Engels. "We geven stagiairs de mogelijkheid lessen Duits te volgen, vooral om hen te helpen zich gemakkelijker in het sociale leven in Hannover te integreren", zegt Vivien Schulze. 

Na zes maanden in de pool verschuift de focus naar productie en ontwikkelen de stagiairs hun eigen banden. "Dit is een cruciaal onderdeel van het programma", zegt ex-stagiair Nicolai Setzer, lid van de raad van bestuur bij Continental. "Je kunt er heel wat praktische ervaring opdoen, voeling krijgen met het rubber en inzicht verweren in het leven van een machineoperator. Het biedt stagiairs ook een bijkomend anderhalf jaar om het bedrijf uit verschillende oogpunten te leren kennen. Ze werken drie maanden aan projecten in een van Continentals internationale vestigingen en volgen collega's in Marketing en Sales gedurende drie weken. Op die manier leren stagiairs niet allee hoe banden worden geproduceerd, maar ook hoe ze bij de klant geraken. Ten slotte worden ideeën omgezet in nieuwe producten in het 'Explore Tires'-programma in Research & Development bij Continental. Laten we het voorbeeld nemen van de hoogtechnologische banden voor bedrijfsvoertuigen die ontwikkeld zijn om grote lasten te kunnen dragen. Theoretische studies brengen je enkel tot een bepaald punt. Je hebt passie voor technologie en ontwikkeling nodig om die producten daadwerkelijk te produceren.