Producten voor transport

Brengt uw wagenpark verder.
En uw prestaties ook.

Werken voorbij de horizon

Niet iedereen wil manager zijn. Bij Continental kunnen ook experts een eigen carrièrepad volgen. Hun taak in onderzoek en ontwikkeling in de Bandenafdeling: de recentste wetenschappelijke ontdekkingen gebruiken om verkoopbare producten te ontwerpen.

Sommige mensen zijn gewoon goed in wat ze doen. Zo goed dat niemand hen op dat gebied evenaart en er wordt geen beslissing genomen zonder dat ze geraadpleegd worden.  Deze experts 'belonen' door hen tot baas te benoemen zou hun talenten niet tot hun recht doen komen. "Met de rol van expert creëren we een hoog specialisatieniveau en zorgen we ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn waaronder die mensen zichzelf volledig kunnen ontwikkelen en hun expertise kunnen aanwenden", aldus Christian Jäckel, hoofd van het HR-ontwikkelingsteam voor onderzoek en ontwikkeling in de Bandenafdeling in Stöcken.

De rol van expert werd tien jaar geleden geïntroduceerd bij het bandenontwikkelingsteam van Continental. In zekere zin zet dit systeem de experts op dezelfde hoogte als afdelingshoofden inzake salaris en erkenning. Het carrièrepad is open voor specialisten die zichzelf bewezen hebben en die niet alleen grondige technische kennis bezitten, maar die knowhow ook in verkoopbare producten kunnen omzetten. "Die mensen hebben een bijzonder brede horizon en de vaardigheden van een manager", zegt Jäckel. "Ze kunnen binnen het bedrijf innovatieve projecten opstarten, leiden en ondersteunen, waarbij de afdelingsgrenzen vaak overstegen worden."

Image

Nood aan grensverleggende ideeën

Carla Recker was van meet af aan expert en is verantwoordelijk voor materiaalchemie in de Bandenafdeling. Sinds 2007 werkt Recker, die een doctoraat heeft in de scheikunde, aan het produceren van natuurlijk rubber uit het sap van de paardenbloemwortel. Doel hiervan is in de bandenproductie het natuurlijke rubber dat gewonnen wordt uit het latex in tropische rubberbomen te vervangen, waardoor de milieu-impact zou verminderen en de logistieke kosten zouden dalen. Samen met onderzoekers van het Fraunhofer Institute en andere projectpartners teelt Recker paardenbloemen, test ze de eerste paardenbloembanden en zal ze binnenkort een pilootsysteem bouwen voor productie op commerciële schaal. "Grensverleggende ideeën zijn meer dan welkom, zolang ze praktisch haalbaar zijn", zegt ze al lachend.

Ook Rüdiger Menz staat bij Continental bekend voor zijn goede ideeën. Menz, doctor in de werktuigbouwkunde, ontwerpt al vijf jaar methodes om duurzaamheidstests uit te voeren op banden. Tegenwoordig is hij een expert op dit gebied en kan hij in steeds verfijndere testprocedures verschillende soorten specifieke overmatige belasting simuleren. "Ik beleef de tijd van mijn leven wanneer ik theoretische modellen ontwerp", zegt Rüdiger Menz. De grootste uitdaging is dat ze de praktijktest moeten doorstaan. In plaats van in een ivoren toren te werken, willen de experts bruikbare resultaten bereiken voor het bedrijf.

Meer medewerkers dan sommige bazen

Natuurlijk is er altijd een bepaalde druk, geeft expert Menz toe: "Ik moet altijd met nieuwe ideeën voor de dag komen en voortdurend creatief zijn." En als een collega naar hem toe komt met een probleem, dan moet hij klaar staan met een luisterend oor: "Managementkwaliteiten zijn vaak erg belangrijk, omdat heel wat mensen voorbereidend werk voor me doen."

n principe hebben Carla Recker en Rüdiger Menz meer medewerkers dan sommige bazen: collega's van alle afdelingen werken mee aan hun projecten. Maar aangezien ze geen manager zijn, moeten ze hun teams op andere manieren motiveren. "Ik moet geduldiger zijn en al mijn overredingskracht in de strijd werpen", zegt Carla Recker. En ze moeten een gezonde dosis zelfvertrouwen hebben, omdat de resultaten van hun werk later vaak verkocht worden door andere werknemers. "Ik voel me gewaardeerd door collega's en managers en ik ben blij dat ik me niet moet bezighouden met HR-kwesties en budgetten". "Geen andere job zou zo goed bij haar passen", legt Recker uit.

Op dit moment zijn er in Stöcken 19 experts aan de slag op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Hun vooraanstaande positie geeft hen een zekere status binnen het bedrijf. Op organisatorisch vlak staan ze op gelijke hoogte met afdelingsmanagers en rapporteren ze net als hen aan de algemene manager; en ze kunnen op gelijke voet met managers praten. "Hiërarchie is over het algemeen geen belangrijke kwestie voor ons. We maken geen onderscheid tussen managers en experts. Enkel potentieel, prestaties en geschiktheid zijn van belang, zowel inzake carrièremogelijkheden als op het gebied van personeelsontwikkeling", aldus Christian Jäckel, hoofd personeelsontwikkeling. Dit houdt bijvoorbeeld ook training en managementvaardigheden in: "Gepaste technieken zijn erg nuttig voor experts, omdat ze ook leiders zijn. Deskundige leiders."

De carrière van expert is bij Continental een model voor succes: ze zijn expert doorheen heel het bedrijf. In de Bandenafdeling werken ze niet alleen binnen onderzoek en ontwikkeling, maar ook in de productie, techniek en IT.