Producten voor transport

Brengt uw wagenpark verder.
En uw prestaties ook.

Sustainability Award voor Conti Coach HA3

In november 2014 ontving Continental een duurzaamheidsprijs voor een van zijn verwezenlijkingen op het vlak van technologische ontwikkeling. De busband Conti Coach HA3 won de 'Tires and Tire Services'-categorie van de International busplaner Sustainability Award 2015.

Dit was de tweede keer dat de International busplaner Sustainability Award uitgereikt werd. De prijs heeft tot doel lovenswaardige en duurzame productontwikkelingen in de busindustrie en de toeristische sector te erkennen. De prijs wordt uitgereikt door het vaktijdschrift busplaner, uitgegeven door HUSS in München. Bedrijven die "uitzonderlijk economisch succes combineren met sociale verantwoordelijkheid en milieubescherming en die dankzij duurzame activiteiten zorgen voor toekomstige groei en welvaart", worden om de twee jaar beloond.

De jury, bestaande uit acht gerenommeerde deskundigen uit de bedrijfswereld, de wetenschap, verenigingen en de media gaven hoge punten aan de Conti Coach HA3. Vooral de positieve invloed van de band op een verlaging van het brandstofverbruik en de emissiewaarden werd geprezen: "Dit product maakt reizen over lange afstanden per bus aanmerkelijk voordeliger dan andere transportvormen, met inbegrip van auto, trein en vliegtuig." Volgens de jury draagt de Conti Coach HA 3 actief bij tot verbeteringen op het gebied van efficiëntie en milieu en helpt hij de duurzaamheid van de activiteiten van busbedrijven te vergroten.

Image

De jury nam haar beslissing na evaluatie van de volgende factoren: 1. Economisch succes in de vorm van de optimalisering van processen en kostenbesparingen (30 %). 2. Milieuvriendelijkheid door de beoordeling van de levenscyclus van het product (40 %) 3. Sociale verantwoordelijkheid via het behoud van natuurlijke hulpbronnen, milieubescherming en arbeidsomstandigheden (30 %).