Producten voor transport

VECTO

Er is verandering op komst. Wij zijn er klaar voor, u ook?

Werkzaam zijn in de transportsector
brengt grote uitdagingen met zich mee.

U houdt de wereld draaiende.

En wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid hiervoor van cruciaal belang is.

 
Start

2020 is het jaar van actie.

Om onze wereld draaiende te houden, moeten we allemaal actie ondernemen en vandaag nog investeren in verandering. Niet alleen om in de toekomst competitief te kunnen blijven, maar in de eerste plaats om op een gezondere planeet te kunnen leven. Dat is de reden waarom het verlagen van het brandstofverbruik en het terugdringen van de CO₂-uitstoot van cruciaal belang is. Om de klimaatverandering het hoofd te bieden in overeenstemming met het Akkoord van Parijs werd de eerste koolstofdioxide-uitstootreglementering voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen geïntroduceerd. Deze houdt in dat de gemiddelde CO₂-uitstoot van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen tegen 2025 met 15% en tegen 2030 met 30% omlaag moet in vergelijking met 2019/2020. Om te verzekeren dat deze uitstootreductiedoeleinden worden gehaald, heeft de Europese Commissie de simulatietool VECTO geïntroduceerd (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - berekeningstool voor het energieverbruik van voertuigen).

ALLES OVER DE CO₂-UITSTOOTREGLEMENTERING & VECTO

Wie wordt er getroffen door de reglementering? Hoe zal de nieuwe CO₂-uitstootreglementering het wegtransport efficiënter maken? Wat is VECTO precies? Hoe zal de tool voor meer transparantie zorgen over uw vlootuitgaven? En wat zijn de belangrijkste bijdragende factoren aan brandstofverbruik en CO₂-emissies? Bekijk de infografiek om hierover meer te weten te komen.

Start
 

Verklarende video: de Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) is een simulatietool die gebruikmaakt van gecertificeerde prestatiegegevens om het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van individuele voertuigconfiguraties te berekenen.

VECTO-tool en -parameters

Kom meer te weten over de CO₂-uitstootreglementering, VECTO en waarom deze dingen zo belangrijk zijn.

Europa's eerste koolstofdioxidereglementering voor zware bedrijfsvoertuigen heeft een erg eenvoudige doelstelling: de CO₂-uitstoot van vrachtwagens, autobussen en touringcars drastisch verminderen. Om te verzekeren dat deze uitstootreductiedoeleinden worden gehaald, heeft de Europese Commissie de computerondersteunde simulatietool VECTO geïntroduceerd (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool - berekeningstool voor het energieverbruik van voertuigen). Met VECTO kunnen voertuigfabrikanten het brandstofverbruik en bijgevolg de koolstofdioxide-uitstoot van verschillende configuraties van zware bedrijfsvoertuigen simuleren.

Kom meer te weten
Waarom zal VECTO voor mij belangrijk zijn?

Wat zal de impact zijn op uw transportbedrijf?


De nieuwe reglementering stelt de reductie van de koolstofdioxide-uitstoot (CO₂) voorop. Om dit te kunnen realiseren moeten fabrikanten investeren in de ontwikkeling van technologie die hun voertuigen zuiniger maakt, omdat brandstofverbruik rechtstreeks gelinkt is met uitstoot. Dit zal er niet alleen toe leiden dat uw vloot in de toekomst minder brandstof zal verbruiken, maar het zal ook voor meer transparantie zorgen op het vlak van individuele voertuigconfiguraties.

Kom meer te weten
VECTO-voertuigconfiguraties


Welke voertuigconfiguraties worden getroffen?

De reglementering is van toepassing op een groot gamma vrachtwagens – met twee of meer assen en zowel vaste als gelede configuraties. Dit type voertuigen is verantwoordelijk voor 70% van alle CO₂-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen. De reglementering wordt continu herbekeken en uitgebreid naar bijkomende configuraties van vrachtwagens, opleggers/aanhangwagens, autobussen en touringcars, evenals voertuiggroepen. Bijkomende regelgeving werd van kracht in januari 2020.

Kom meer te weten
3 hoofdfactoren met een impact op de uitstoot en het brandstofverbruik

Wist u dit al?

De CO₂-uitstoot is rechtstreeks gelinkt met het brandstofverbruik. De drie belangrijkste factoren die een impact hebben op het brandstofverbruik zijn de voertuigmotor, de luchtweerstand van het voertuig en de rolweerstand van de banden.

3 hoofdfactoren met een impact op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot: rolweerstand van de banden, motor en luchtweerstand

3 hoofdfactoren met een impact op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot: motor, luchtweerstand en rolweerstand van de banden.