Producten voor transport

stage_image1_lg

Company

Juridische informatie & privacy

(*Dit document is slechts een vertaling. De enige wettelijk bindende versie is het Duitse document).


Gebruik van websites, productaansprakelijkheid

De informatie op deze websites is niet bindend en wordt louter ter informatie gegeven. Ze is slechts informatief van aard en vertegenwoordigt geen aanbiedingen zoals gedefinieerd in de relevante wetgevingen. Meer gedetailleerde informatie en contractvoorwaarden vindt u bij de erkende verdelers. Het is niet mogelijk om contracten voor goederen af te sluiten op basis van de informatie op deze website.

De informatie op deze websites en de producten en diensten die erin beschreven worden, kunnen op elk moment zonder voorafgaand bericht gewijzigd of bijgewerkt worden door Continental AG. Tenzij expliciet anders vermeld, bevatten de websites van Continental AG geen garanties of informatie over welke eigenschappen dan ook die de aansprakelijkheid van Continental AG kunnen inroepen, noch expliciet, noch impliciet, inclusief met betrekking tot de huidige geldigheid, accuraatheid, volledigheid en kwaliteit van de betrokken informatie.

Continental AG aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot zijn websites. Uitgesloten is dus ook de aansprakelijkheid voor indirecte verliezen/schade, claims voor compensatie en/of gevolgschade van welke aard dan ook en ongeacht de juridische oorzaak, geleden als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de websites, in het bijzonder de infectie van uw computeromgeving met virussen.

Het bestaan en de vervulling van verplichtingen en de aansprakelijkheid van Continental AG voor de producten en services van Continental worden exclusief beheerst door de respectievelijke contractuele overeenkomsten die ervoor afgesloten zijn, in combinatie met de jongste versie van de algemene voorwaarden van Continental AG voor elk geval.


Registratie en verwerking van gegevens

Continental AG bewaart enkel persoonlijke gegevens van websitegebruikers indien deze gebruikers daarvoor expliciet toelating hebben gegeven. De enige gegevens die worden opgeslagen, hebben betrekking op de datum en het uur van het bezoek, de naam van de betrokken internetprovider en de naam van de website die de gebruiker naar de Continental-websites heeft geleid. Continental AG gebruikt deze informatie om de websiteactiviteit te meten, om statistieken op te stellen en om de services en informatie geleverd via de websites te verbeteren. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden enkel gebruikt om vragen om inlichtingen te verwerken, en dat op basis van de toelating die de gebruiker voor een bepaald doel heeft gegeven en conform de geldende wetgeving rond gegevensbescherming. Continental AG heeft wereldwijde, uniforme interne regels rond gegevensbescherming (bindende bedrijfsregels) geïmplementeerd op basis van de wettelijke vereisten die de bescherming van uw persoonlijke gegevens regelen.


Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie op uw computer worden opgeslagen in de vorm van cookies. Die cookies worden enkel gebruikt om het websitedesign te optimaliseren. U kunt uw browser instellen om deze cookies niet te aanvaarden. Wel dient u er rekening mee te houden dat bepaalde functies hierdoor worden uitgeschakeld.

Recht op informatie

Op aanvraag hebt u recht om gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen. U hebt tevens het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Data Protection Office op het adres: dataprotection@conti.de. Als u pagina's of bestanden op onze websites opent en informatie over uzelf dient in te voeren, moet u er rekening mee houden dat deze informatie op onbeveiligde wijze over het internet wordt verstuurd en dus door onbevoegde derde partijen kan worden geopend en gemanipuleerd.


Koppelingen naar andere websites

Koppelingen naar websites van derden worden weergegeven als extra service naar u toe. Deze websites staan echter volledig los van Continental AG en vallen buiten onze controle. Continental AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die u opent via de websites van Continental AG en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, de naleving van regels omtrent gegevensbescherming en het gebruik van deze websites.


Wereldwijde productbeschikbaarheid

Deze website kan informatie bevatten over Continental-producten die nog niet beschikbaar zijn in uw land. De aanwezigheid van dergelijke informatie op deze website impliceert niet dat Continental AG de intentie heeft om het product over de hele wereld beschikbaar te maken. Raadpleeg uw Continental-verdeler of -vertegenwoordiger voor meer informatie over de toekomstplannen met betrekking tot producten die nog niet beschikbaar zijn in uw land.


Handelsmerken en auteursrecht

De handelsmerken en logo's (hierna 'handelsmerken') op deze websites moeten worden beschouwd als eigendom van Continental AG of zijn dochterondernemingen. De informatie op deze websites mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een licentie of toelating om deze handelsmerken te gebruiken. Hiervoor is de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating van Continental vereist. Het ongeoorloofde gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden. Continental AG zal zijn intellectuele eigendomsrechten over de hele wereld beschermen conform de wettelijke voorschriften voor elk geval.

Copyright © 2010 Continental AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, video's, muziek, klanken en andere materialen op deze websites vallen onder toepassing van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Continental AG en zijn dochterondernemingen. Continental AG bezit het auteursrecht voor de selectie, coördinatie en positionering van de materialen op deze website. Deze materialen mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden of distributie. Ook mogen ze niet gewijzigd worden of op andere websites worden geplaatst.


Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysesysteem van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van deze websites wordt doorgaans doorgestuurd naar en opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten.

Als de functie 'anoniem browsen' is geactiveerd op deze website wordt uw IP-adres eerst ingekort door Google in de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar en opgeslagen op een Google-service in de Verenigde Staten. Deze website gebruikt actieve IP-anonimisering. Op verzoek van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website in kaart te brengen en verslagen over de webactiviteiten op te stellen. Zo krijgt de websiteoperator ook bijkomende diensten betreffende het gebruik van de website en het internet.

Het IP-adres dat uw browser met behulp van Google Analytics doorstuurt, zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt verhinderen dat cookies worden opgeslagen op uw computer door de betreffende browserinstellingen te wijzigen. Wel willen we u erop wijzen dat u daardoor mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens die de cookies over uw gebruik van deze website genereren (inclusief uw IP-adres), verzamelt en verwerkt. Download en installeer daartoe de plug-in die u hier vindt.


Plug-ins van sociale media gebruiken

Onze website gebruikt plug-ins van diverse sociale netwerken. Een sociale plug-in is een toets die u kunt gebruiken om posts op onze website te delen met andere gebruikers van het respectievelijke sociale netwerk.

De volgende sociale plug-ins worden op onze website gebruikt:


Facebook

Deze plug-in wordt gerund door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. De operator van de Duitse website facebook.de is Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland. Deze plug-ins zijn aangeduid met het Facebook-logo. Het privacybeleid van Facebook vindt u hier.


YouTube

Deze plug-in wordt gerund door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Deze plug-in wordt aangeduid met het YouTube-logo. Het privacybeleid van YouTube vindt u hier.

De netwerken leveren het design en de inhoud van de plug-ins naar de browser. Deze worden automatisch geïntegreerd in de website.


Als u een van onze websites gebruikt met een van deze plug-ins zal Internet Explorer automatisch een link naar de server van het betreffende netwerk creëren, ongeacht of u de plug-in gebruikt. Deze informatie die u op de website hebt ingevoerd, wordt gedeeld met deze link.


Om privacyredenen worden de respectievelijke buttons in eerste instantie uitgeschakeld en wordt er een bericht op geplaatst. Door op het bericht te klikken, geeft u uw toestemming om met de sociale netwerken te communiceren en de buttons te activeren. Pas dan wordt een link naar de netwerken gemaakt.


Als u bent aangemeld op een sociaal netwerk op het moment dat u onze website gebruikt, worden de doorgestuurde gegevens aan uw gebruikersaccount gekoppeld. Dat geldt ook voor uw interactie met een plug-in. Als u wilt voorkomen dat een netwerk informatie op deze manier aan uw account koppelt, meldt u zich af bij het betrokken netwerk alvorens u het bericht aanklikt.


Zelfs wanneer u geen lid bent van een sociaal netwerk, kunnen uw gegevens door sociale netwerken worden opgeslagen wanneer u het bericht aanklikt.

Related Topics